Artykuł sponsorowany

Do czego w laboratoriach stosuje się folie kalibracyjne?

Do czego w laboratoriach stosuje się folie kalibracyjne?

Folie kalibracyjne to narzędzie, które choć niewielkie, odgrywa kluczową rolę w wielu badaniach naukowych i przemysłowych. W laboratoriach na całym świecie, także w Polsce, są one wykorzystywane do precyzyjnego pomiaru grubości powłok czy sprawdzenia dokładności przyrządów pomiarowych. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu, czym są folie kalibracyjne oraz jak są one wykorzystywane w różnych dziedzinach nauki.

Czym są folie kalibracyjne?

Folie kalibracyjne to cienkowarstwowe materiały o znanej i stałej grubości, które służą jako wzorce do kalibracji różnych urządzeń pomiarowych. Wykonane są z różnych materiałów, takich jak plastik, metal czy szkło, a ich grubość może wahać się od kilku nanometrów do kilku milimetrów. Dzięki precyzyjnej kontroli grubości oraz jednorodności materiału, folie te pozwalają na dokładne sprawdzenie i ewentualną korekcję działania przyrządów pomiarowych. W związku z tym są one niezbędne w wielu laboratoriach naukowych i przemysłowych.

Jak wykorzystuje się folie kalibracyjne w laboratoriach?

Folie kalibracyjne znajdują zastosowanie w różnych dziedzinach nauki i przemysłu. Jednym z najważniejszych zastosowań jest kalibracja mikroskopów sił atomowych (AFM) oraz mikroskopów elektronowych. W przypadku tych urządzeń, folie kalibracyjne pozwalają na sprawdzenie i ewentualne dostrojenie parametrów pomiarowych, takich jak rozdzielczość czy dokładność pomiaru wysokości. Dzięki temu naukowcy mogą uzyskać bardziej precyzyjne i wiarygodne wyniki badań.

Innym ważnym zastosowaniem folii kalibracyjnych jest kontrola grubości powłok nanometrowych, stosowanych m.in. w przemyśle elektronicznym czy optycznym. W tym przypadku folie o znanej grubości są umieszczane na powierzchni badanej powłoki, a następnie porównywane z jej rzeczywistą grubością za pomocą odpowiednich przyrządów pomiarowych. Taki sposób kontroli pozwala na wykrycie ewentualnych nieprawidłowości w procesie nanoszenia powłok oraz zapewnienie ich wysokiej jakości.

Folie kalibracyjne w badaniach naukowych

W środowisku akademickim folie kalibracyjne są często wykorzystywane w badaniach nad nowymi materiałami czy technologiami. Na przykład, w dziedzinie nauki o materiałach folie te mogą być używane do badania właściwości mechanicznych czy termicznych cienkowarstwowych struktur. W biologii molekularnej czy biochemii folie kalibracyjne mogą służyć do kalibracji urządzeń pomiarowych stosowanych w badaniach nad strukturą i funkcją biomolekuł.