Artykuł sponsorowany

Do kogo skierować się w celu podzielenia działki?

Do kogo skierować się w celu podzielenia działki?

Podział działki to proces, który może być niezbędny w przypadku chęci sprzedaży części gruntu, budowy nowego domu lub innych celów. W takiej sytuacji warto wiedzieć, do kogo się zwrócić i jakie są etapy tego procesu. W poniższym artykule przedstawiamy najważniejsze informacje na ten temat.

Geodeta - kluczowy specjalista w podziale działki

Pierwszym krokiem w procesie podziału działki jest skontaktowanie się z geodetą. Geodeta to specjalista, który zajmuje się między innymi wykonywaniem map do celów projektowych, inwentaryzacyjnych i prawnych. W przypadku podziału działki geodeta sporządza tzw. projekt podziału, który jest niezbędny do dalszych działań. Projekt ten powinien zawierać między innymi informacje o granicach nowo powstałych działek, ich numerach oraz powierzchni. Ważne jest również, aby geodeta posiadał odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego rodzaju prac.

Po opracowaniu przez geodetę projektu podziału działki w Kozienicach i innych miastach, należy złożyć wniosek o podział nieruchomości w odpowiednim Starostwie Powiatowym. Wniosek taki powinien zawierać dane osobowe właściciela działki, opis nieruchomości oraz załączony projekt podziału sporządzony przez geodetę. Warto również pamiętać o uiszczeniu opłaty za rozpatrzenie wniosku, której wysokość może różnić się w zależności od powiatu. W przypadku braku zgody na podział działki ze strony Starostwa, istnieje możliwość odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Ostatnim etapem procesu podziału działki jest uzyskanie decyzji administracyjnej o podziale nieruchomości. Po jej otrzymaniu należy zgłosić się do geodety w celu wykonania tzw. mapy zasadniczej, która przedstawia nowe granice działek. Następnie, na podstawie decyzji administracyjnej oraz mapy zasadniczej, właściciel działki powinien zgłosić się do odpowiedniego Sądu Rejonowego w celu wprowadzenia zmian w księgach wieczystych. Dopiero po tym etapie można mówić o zakończeniu procesu podziału działki i jej pełnym uregulowaniu prawnym. Zważając na te etapy, warto zwrócić się do kompetentnego specjalisty, który z dbałością o szczegóły zajmie się naszą sprawą.