Artykuł sponsorowany

Jakie są tegoroczne prognozy cen na skupach kukurydzy?

Jakie są tegoroczne prognozy cen na skupach kukurydzy?

Ceny skupu kukurydzy w Polsce są istotnym wskaźnikiem dla rolników, którzy chcą planować swoją przyszłość finansową. Wzrost czy spadek cen może wpłynąć na decyzje dotyczące uprawy tej rośliny oraz na ogólną sytuację gospodarczą kraju. W artykule przedstawiamy prognozy cen na skupach kukurydzy w 2024 roku.

Czynniki wpływające na ceny skupu kukurydzy

Na ceny skupu kukurydzy wpływa wiele czynników, zarówno globalnych, jak i lokalnych. Po pierwsze, istotne są zmiany na rynkach światowych, gdzie Polska jest jednym z uczestników handlu międzynarodowego. Wzrost popytu na kukurydzę ze strony krajów azjatyckich, zwłaszcza Chin, może prowadzić do zwiększenia cen. Po drugie, sytuacja geopolityczna również ma wpływ na ceny surowców rolnych, jak choćby konflikty handlowe czy polityka celna Unii Europejskiej. Po trzecie, warunki pogodowe i plony w poszczególnych krajach mogą wpłynąć na podaż kukurydzy na rynku globalnym, a tym samym na ceny skupu.

Trendy na rynku kukurydzy w Polsce

W ostatnich latach w Polsce obserwujemy wzrost produkcji kukurydzy, zarówno na ziarno, jak i na kiszonkę. W 2020 roku, według danych GUS, plony kukurydzy wyniosły 5,2 mln ton, co stanowiło wzrost o 12% w porównaniu z rokiem 2019. Z kolei ceny skupu kukurydzy w ostatnich latach były stosunkowo stabilne, oscylując w granicach 600–700 zł/tonę. Warto zauważyć, że Polska jest jednym z większych producentów kukurydzy w Europie, a jej uprawa ma duże znaczenie dla sektora paszowego oraz przemysłu spożywczego.

Prognozy cen na skupach kukurydzy w 2024 roku

Prognozowanie cen skupu kukurydzy na przyszłość jest trudne ze względu na różnorodność czynników wpływających na rynek. Jednakże, analizując dane historyczne oraz prognozy instytucji takich jak FAO (Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa) czy FAPRI (Food and Agricultural Policy Research Institute), można przypuszczać, że ceny skupu kukurydzy w 2024 roku będą utrzymywać się na podobnym poziomie jak obecnie, z możliwością niewielkiego wzrostu. Wzrost cen może być spowodowany rosnącym popytem na biopaliwa oraz pasze dla zwierząt, a także zmianami na rynkach światowych.

Oczywiście, prognozy te są jedynie szacunkami i mogą ulec zmianie w zależności od sytuacji na rynkach światowych oraz krajowych. Dlatego rolnicy powinni śledzić bieżące informacje dotyczące rynku kukurydzy, aby móc odpowiednio dostosować swoją strategię uprawy i sprzedaży.