Artykuł sponsorowany

Trudne kredyty - z uwagi na niski dochód. Kiedy bank nie udzieli kredytu?

Trudne kredyty - z uwagi na niski dochód. Kiedy bank nie udzieli kredytu?

Trudne kredyty to temat, który z pewnością dotyczy wielu osób w Polsce. W sytuacji, gdy dochody są niskie lub niestabilne, uzyskanie kredytu może być trudniejsze, ale nie zawsze niemożliwe. W poniższym artykule przyjrzymy się sytuacjom, w których banki mogą odmówić udzielenia kredytu oraz możliwościom, które pozostają dla osób o niskich dochodach. 

Niski dochód a zdolność kredytowa 

Niski dochód to jeden z głównych czynników wpływających na zdolność kredytową klienta. Banki przy ocenie zdolności biorą pod uwagę zarówno wysokość zarobków, jak i ich stabilność. Niestety, osoby o niskich dochodach często mają problem z uzyskaniem kredytu, ponieważ ich zdolność kredytowa jest ograniczona. W przypadku braku zdolności kredytowej bank ma prawo odmówić udzielenia pożyczki. Warto jednak pamiętać, że każdy bank ma swoje indywidualne kryteria oceny zdolności kredytowej, dlatego warto sprawdzić oferty różnych instytucji finansowych. 

Czasowe umowy o pracę a ryzyko kredytowe 

Osoby zatrudnione na czas określony lub na umowach cywilnoprawnych (umowa zlecenie czy umowa o dzieło) również mogą napotkać trudności w uzyskaniu kredytu. Banki uważają takie osoby za bardziej ryzykowne, ponieważ ich dochody nie są gwarantowane w dłuższej perspektywie. Dlatego też, nawet jeśli osoba otrzymuje wynagrodzenie na poziomie przeciętnego wynagrodzenia w Polsce, może mieć problem z uzyskaniem kredytu ze względu na rodzaj umowy o pracę. W takiej sytuacji warto poszukać banków, które mają mniej restrykcyjne podejście do tego typu klientów i świadczą trudne kredyty

Alternatywy dla osób o niskich dochodach 

Mimo trudności związanych z uzyskaniem kredytu dla osób o niskich dochodach, istnieją pewne alternatywy. Jednym z rozwiązań może być skorzystanie z pożyczki społecznościowej (tzw. peer-to-peer lending), która opiera się na pożyczaniu pieniędzy od innych osób prywatnych, a nie od instytucji finansowych. Tego rodzaju pożyczki często mają mniej rygorystyczne wymogi dotyczące zdolności kredytowej i mogą być dostępne dla osób o niższych dochodach. Innym rozwiązaniem jest zwrócenie się do instytucji finansowych oferujących tzw. chwilówki, jednak należy pamiętać, że tego rodzaju produkty finansowe często wiążą się z wysokimi kosztami i krótkim okresem spłaty. Warto również rozważyć skorzystanie z poręczenia kredytu przez inną osobę o wyższych dochodach, co może zwiększyć szanse na uzyskanie pożyczki.